Home Stichting Kruseman Museum ANBI
Home Bestuur en Curator
Doelstelling
Geschiedenis
Zijn leven
Zijn werk
Collectie
Restauratiebeelden
Recente aanwinsten
Algemene informatie
Beleidsplan
Bestuur
Beloning
Activiteiten
Financiële informatie


Zijn werk
Het werk van Cornelis Kruseman valt uiteen in verschillende categorieën, te weten historiestukken, portretten en Italiaanse taferelen.

Aanvankelijk was de ambitie van Kruseman zich toe te leggen op het schilderen van historiestukken, een genre dat in het begin van de negentiende eeuw grote populariteit genoot. De in 1808 opgerichte Koninklijke Academie voor Schoone Kunsten in Amsterdam stelde ieder jaar prijzen beschikbaar. De hoogste prijs was bestemd voor het beste schilderij met een voorstelling uit de vaderlandse geschiedenis. Ook de koninklijke familie beloonde schilders van historiestukken. Het betrof steeds schilderijen van grote afmetingen. Het belangrijkste werk van Kruseman in deze categorie is 'De slag bij Bautersem', een qua afmetingen kolossaal werk. Het hing ooit in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Het werk is uiteindelijk vernietigd, maar een olieverfstudie bevindt zich nog steeds in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Net als zijn achterneef Jan Adam Kruseman (1804-1862) was Cornelis een gevierd portretschilder. De geportretteerden behoorden vrijwel zonder uitzondering tot de adel of de hogere burgerij. Veel van deze portretten treft men nog aan op plaatsen waar de geportretteerden oorspronkelijk woonden, zoals in Kasteel Duivenvoorde (portretten van W.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye en A.S. Baronesse Schimmelpenninck van der Oye-Van Rhenen).

In de romantiek was het arcadische Italië vaak de reisbestemming van kunstenaars. Ook Cornelis Kruseman bracht langere tijd door in Italië waar hij met name de plattelandsbevolking schilderde. Een magistraal voorbeeld hiervan is het schilderij 'Een van zin', dat in 2005 en 2006 te bewonderen viel in de Kunsthal te Rotterdam tijdens de tentoonstelling Meesters van de Romantiek. Het hangt nu in het Rijksmuseum te Amsterdam.