Home Stichting Kruseman Museum ANBI
Home Bestuur en Curator
Doelstelling
Geschiedenis
Zijn leven
Zijn werk
Collectie
Restauratiebeelden
Recente aanwinsten
Algemene informatie
Beleidsplan
Bestuur
Beloning
Activiteiten
Financiële informatie


Geschiedenis
Mevrouw Jozina Maria Cornelia Ising (19 juli 1899-6 oktober 1996), een afstammeling van Johannes Diederik Kruseman (16 maart 1794-13 januari 1861), de broer van Cornelis Kruseman, schenkt uit privë-bezit op 26 januari 1971 een aantal familieportretten aan de Staat der Nederlanden. Het betreft de volgende werken:

1een groot groepsportret van drie zusters, dochters van genoemde Johannes Diederik Kruseman, geschilderd door Cornelis Kruseman in 1848
2een portret van C.G.C.F. Ising, eveneens van de hand van Cornelis Kruseman
3een portret voorstellende Cornelis Kruseman door L.J. Brüls (1803-1882), in Rome geschilderd
4een silhouette-portretje van D. Ross, grootvader van de eerder genoemde drie zusters Kruseman
5een portret van mevrouw J.M.C. Ising, aanvankelijk toegeschreven aan Willem Ising1
1 - Bij onderzoek door de toenmalige Rijksdienst Beeldende Kunst blijkt genoemd portret te zijn geschilderd door W. van Wulften Palthe.

In de zomer van 1996 besluit mevrouw Ising een stichting op te richten waaraan zij haar vermogen wenst na te laten en welke stichting ten doel zal hebben grotere bekendheid te geven aan het werk van Cornelis Kruseman. Zij treedt in overleg met de Staat der Nederlanden om te bewerkstelligen dat de door haar geschonken portretten in eigendom zullen overgaan aan de nieuw opgerichte stichting. De schilderijen die zij aan de Staat der Nederlanden heeft geschonken verkeren inmiddels in slechte staat en zijn duidelijk aan restauratie toe. De Staat der Nederlanden besluit uiteindelijk de portretten in langdurig bruikleen te verstrekken aan de stichting. Mevrouw Ising komt op 6 oktober 1996 te overlijden.