Home Stichting Kruseman Museum ANBI
Home Bestuur en Curator
Doelstelling
Geschiedenis
Zijn leven
Zijn werk
Collectie
Restauratiebeelden
Recente aanwinsten
Algemene informatie
Beleidsplan
Bestuur
Beloning
Activiteiten
Financiële informatie


Doelstelling van de stichting
De doelstelling van de stichting treft men aan in artikel 2 van haar statuten:

Artikel 2.

  1. De stichting heeft ten doel binnen Nederland grotere bekendheid te geven aan het werk van de bekende negentiende eeuwse kunstschilder Cornelis Kruseman (1797-1857) en zijn schilderende familieleden.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    - het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het toekennen van aanmoedigingsprijzen voor scripties en referaten;
    - het toekennen van middelen voor het restaureren van schilderijen van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
    - het op termijn vinden van een geschikte locatie voor de permanente expositie van de verworven werken van in de eerste plaats Cornelis Kruseman en eventueel van zijn schilderende familieleden;
    - het verwerven van subsidies en donaties ter realisering van bovengenoemde aktiviteiten.